Emisja papierów wartościowych – co warto wiedzieć na ten temat?

W kontekście omawiania zagadnień związanych z papierami wartościowymi pojawia się wiele określeń takich jak m.in. emisja. Co dokładnie się za nim kryje? Oto najważniejsze rzeczy, jakie na ten temat warto wiedzieć.

Czym są papiery wartościowe?

Papier wartościowy jest dokumentem o charakterze zbywalnym ucieleśniającym określone prawa majątkowe. Po okazaniu tego dokumentu właściciel może zrealizować wynikające z niego uprawnienia. Papier wartościowy może mieć również formę zapisu w systemie informatycznym. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do dokumentów tych zaliczają się m.in. akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne itp. Wymienia się różne kryteria podziału papierów wartościowych, np. według rodzaju inkorporowanego prawa czy sposobu wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów.

Emisja papierów wartościowych – co to takiego?

Emisja papierów wartościowych to nic innego, jak wprowadzenie ich do obiegu na rynku kapitałowym, co ma na celu sprzedanie ich potencjalnym inwestorom. Najczęściej w rachubę wchodzi emisja akcji oraz obligacji. Dokonywana ona może być przez Skarb państwa, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje pośrednictwa finansowego. W praktyce emisja obligacji oraz innych papierów wartościowych występuje jako oferta publiczna lub niepubliczna. Emitowanie papierów wartościowych ma za zadanie podwyższyć kapitał spółki będącej ich emitentem. Pozyskane w ten sposób środki są przeznaczane na jej rozwój i realizowanie nowych projektów, dzięki czemu firma umacnia swoją pozycję na rynku, a jej wartość rośnie.

List emisyjny – co musi zawierać?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, list emisyjny musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Są to m.in. data emisji, określenie podstawy prawnej emisji, cena papieru wartościowego, stopa procentowa, sposób wypłaty należności głównej i należności pobocznych etc. W liście emisyjnym ustalone są szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.